آرشیو نوشته ها

درمان دارای سه مرحله است. مرحله اول از بین بردن علایم بیماری، مرحله دوم تثبیت وضعیت بدست آمده و مرحله سوم پیشگیری از عود. طول زمان مرحله اول حسب نوع مشکل و شرایط مراجع عموماً یک تا سه ماه است. حداقل شش ماه زمان تثبیت و حسب نوع مورد حدود یک سال هم زمان برای پیشگیری از عود در درمان لازم...

23 اردیبهشت 1396 04:34 PM 0 دیدگاه

سوالی است که ذهن بسیاری از مراجعین را در شروع مصرف دارو به خود معطوف می کند. در پاسخ به سوال بایستی گفت داروها دو دسته اند "داروها با امکان اعتیاد آوری" و "داروهایی که اعتیاد آور نیستند". خوشبختانه داروها با امکان اعتیاد آوری بسیار اندک هستند و عمدتاً محدود به گروه داروهای آرامبخش از دسته...

23 اردیبهشت 1396 04:24 PM 0 دیدگاه